ساندویچ پنل در اراک
ساندویچ پانل در اراک
۸ آبان , ۱۳۹۶
فروش ساندویچ پانل در شیراز
۵ دی , ۱۳۹۶
پلی کربنات چند جداره

ورق های پلی کربنات چند جداره به دلیل داشتن خصوصیاتی همچون استحکام بالا، شفافیت، تبادل حرارتی پایین و دیگر خصوصیات، در مصارف مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. چند جداره بودن ورق ها که هم میتواند دو جداره و یا شش جداره باشند، باعث ایجاد کانال هایی در ساختار درونی آنها می گردد که وجود هوا بین این کانال ها، خاصیت عایق صوتی و حرارتی به آن ها می دهد. نتیجه این چند کاناله بودن و عایق صوتی و حرارتی باعث افزایش بهره وری از انرژی می گردد.

ورق هـای پلی کربنات چنـد جـداره درعیـن سـاختار مسـتحکم پلیمـری بـه دلیـل وجـود کانال هـا خاصیـت قـوس پذیـری مناسـبی دارنـد. بنابـرایـن ایـن نـوع ورق هـای چند کاناله دارای خـواص فیزیکی، مکانیکی و عایـق صوتی و حرارتی عالـی بـوده کـه متضمـن اعتبـار قابـل ملاحضه آنهـا در صنعـت سـاختمان مـی باشـد.

کاربرد ورق های چند جداره پلی کربنات

• پوشش سقف استادیوم، مکان های ورزشی و استخرها
• پوشش سقف باجه های خود پرداز (ATM) و کیوسک تلفن
• پوشش سقف گلخانه ها
• پوشش پل های عابر پیاده، ورودی های مترو و ایستگاه های مترو (با تامین نور)
• پوشش دیواره جهت جلوگیری از دید مستقیم و صدا
• پوشش نورگیر سقف مراکز تجاری، فروشگاه ها و منازل مسکونی

ابعاد ورق های چند جداره پلی کربنات

• ضخامت ۴–۶ mm دوجداره
• ضخامت ۸–۱۰ mm دو جداره
• ضخامت ۱۶ mm سه جداره
• حداکثر عرض ۲۱۰۰ mm
• طول بنا به درخواست مشتری