دلیل استفاده از سازه های فلزی چیست؟

معرفی ورق های آلياژی در ساندويچ پانل ها
معرفی ورق های آلياژی در ساندويچ پانل ها
۳۰ خرداد , ۱۳۹۶
آشنایی با انواع پانل سه بعدی
آشنایی با انواع پانل سه بعدی
۱ تیر , ۱۳۹۶
دلیل استفاده از سازه های فلزی چیست؟

دلیل استفاده از سازه های فلزی چیست؟

تا حالا شده از خودتان بپرسید چرا باید از سازه های فلزی استفاده کرد؟

سازه فلزی به دلیل امکان مونتاژ اسکلت قبل از نصب و لزوم اجرای همزمان و بدون وقفه اسکلت ، در مقايسه با ساير سازه ها از سرعت عمل بالاتری برخوردار است .

سازه فلزی به علت همگن بودن تيروستون و باد بند بعنوان اعضاء اصلی، اسکلت سازه فلزی دارای يکپارچگی بهتری نسبت به ساير سازه های می باشد و به همين علت نيز نتيجه محاسبات سازه ای فاصله نزديکتری به مقاومت واقعی سازه فلزی دارد .

سازه فلزی به خاطز نوع اتصال اعضاء تير و ستون ، امکان توسعه طبقات درسازه فلزی به شکل مناسبتر و قابل قبول تری وجود دارد .

– مقاومت سازه های فلزی:

سازه فلزی مقاومت قطعات فلزی آن زياد بوده و نسبت مقاومت به وزن از مصالح بتن بزرگتر است ، به اين علت در دهانه های بزرگ سوله ها و ساختمان های ارتفاع دار ، ساختمان هایی که برزمينهای سست قرارمي گيرند ، داری اهميت فراوان مي باشد .

– خواص يکنواخت سازه های فلزی:

فلز در کارخانه های بزرگ تحت نظارت دقيق تهيه ميشود ، يکنواخت بودن خواص آن مي توان اطمينان کرد و خواص آن بر خلاف بتن با عوامل خارجی تحت تاثير قرار نمی گيرد ، اطمينان در يکنواختی خواص مصالح در انتخاب ضريب اطمينان کوچک مؤثر است که خود صرفه جو يی در مصرف مصالح را موجب می شود .

– دوام سازه های فلزی

فولاد دوام خیلی خوبی دارد ، اگر در نگهداری ساختمان های فلزی دقت گردد برای مدت طولاني قابل بهره برداری خواهند بود .

– شکل پذيری سازه های فلزی

از خاصيت خوب مصالح فلزی می توان به شکل پذيری آن اشاره کرد که قادرند تمرکز تنش را که در واقع علت شروع خرابي است ونيروی ديناميکی و ضربه ای را تحمل کند ،در حاليکه مصالح بتن ترد و شکننده در مقابل اين نيروها فوق العاده ضعيف اند.

دلیل استفاده از سازه های فلزی چیست؟